Er zijn nu 0 spelers online.
Verbind met dit IP adres: play.mazemine.com

Privacy Verklaring

Het volgende privacybeleid beschrijft hoe uw gegevens op onze website worden gebruikt.

Onder welk land valt de server?
De organisatie achter de Maze Mine server is gevestigd in Nederland. Wij houden daarom ons aan de Nederlandse wet. Hosting van de server is verspreid over een aantal Europese landen.

Data
Basis niet-identificeerbare informatie over uw gebruiker op de website wordt verzameld; waarvan het grootste deel wordt verstrekt tijdens de registratie, zoals e-mailadressen en gebruikersnamen. Daarnaast worden IP-adressen voor geregistreerde gebruikers in het systeem opgeslagen om te helpen met moderatietaken. Dit omvat spampreventie en het detecteren van alternatieve accounts.

Accounts kunnen op verzoek door een sitebeheerder worden verwijderd, die alle gegevens met betrekking tot uw gebruiker uit ons systeem verwijdert.

Cookies
Cookies worden gebruikt om kleine stukjes niet-identificeerbare informatie op te slaan met uw toestemming. Om toestemming te geven voor het gebruik van cookies, moet u de cookiemelding sluiten (zoals uitgelegd in de kennisgeving) of u registreren op onze website. Gegevens die zijn opgeslagen door cookies omvatten recent bekeken onderwerp-ID's, samen met een unieke, niet-identificeerbare hash bij het inloggen en het selecteren van "Onthoud mij" om u automatisch in te loggen bij uw volgende bezoek.

Wat verzamelen we allemaal van jou?
De Maze Mine server heeft van iedere speler de volgende gegevens:
 • IP adressen waar je op inlogt;
 • Welke accounts loggen nog meer in op dat IP adres;
 • Je email adres, mits je gebruik maakt van het forum;
 • Je Minecraft accounts;
 • Je Forum accounts;
 • Je Forum avatar of foto's en afbeeldingen die je upload;
 • Datum en tijd wanneer je inlogt;
 • Op welke games je bent en wanneer;
 • Alle chatlogs;
 • Alle commando's die je uitvoert
 • In de meeste games: alles wat je doet met items en blokken;
 • Wat je wint uit crates;
 • Wat je ingame aankoopt met bijvoorbeeld XP of coins;
 • Alle Forumposts en DM's;
 • Welke accounts aan elkaar gelinkt zijn (Forum, Discord en ingame);
 • Je ban/mute/warn/kick geschiedenis.
Koop je bij ons in de shop een item? Dan hebben we daarnaast nog het volgende van jou:
 • IP adres waar vandaan je de aankoop doet;
 • Op welk Minecraft account je de aankoop doet;
 • Tijd en datum van de aankoop;
 • Wat je aankoopt (aankoop geschiedenis);
 • Je naam, adres, postcode, woonplaats, provincie en land;
 • Hoe je hebt betaald (betaalmethode);
 • In het geval van PayPal, met welk account er is betaald (naam en email);
 • In het geval van een bankbetaling (bijvoorbeeld iDeal), van welke rekening er is betaald en de naam van de eigenaar van de rekening.
Start je bij ons een procedure voor het uitoefenen van jouw recht? Dan komt hier nog bij:
 • Jouw mobiele nummer;
 • Email adres;
 • Kopie ID met alle informatie die daar op staat.
Deze gegevens vernietigen wij direct na het afhandelen van de procedure.

Wat valt er van deze gegevens onder persoonsgegevens?
Dat is maar een klein deel, namelijk:
 • Naam;
 • Adres (incl postcode, woonplaats, provincie en land);
 • IP adres;
 • Minecraft account;
 • Email adres;
 • Bank gegevens (alleen van toepassing bij een aankoop in de shop);
 • Een foto van jezelf die je upload naar het Forum of Discord.
Verkopen of delen wij deze gegevens?
Wij verkopen jouw gegevens nooit. Aankopen die je bij ons doet, doe je wel in een externe shop, namelijk bij Crafting store. Zij beschikken dus ook over bepaalde informatie, maar ook daar ben je volledig beschermd. Via onze shop pagina kun je nu een inlog aanmaken en specifiek voor de shop je gegevens beheren.

Wat betekent het verwerken van persoonsgegevens?
Verwerking wil zeggen "elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens." De wet geeft als voorbeelden het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Waar heb jij nu recht op?
 1. Recht op inzage;
 2. Recht op rectificatie en aanvulling;
 3. Recht op vergetelheid;
 4. Recht op dataportabiliteit;
 5. Recht op beperking van de verwerking;
 6. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 7. Recht van bezwaar.
Wat betekenen de nieuwe rechten nu eigenlijk?
1. Recht op inzage

Recht op inzage wil zeggen, dat jij mag zien welke persoonsgegevens wij allemaal van jou hebben. Denk hierbij aan IP adressen, Minecraft namen, je echte naam, adres etc.

2. Recht op rectificatie en aanvulling
Hierbij is het zo, dat blijkt dat gegevens die we van jou hebben, bijvoorbeeld jouw adres, niet klopt in ons systeem, we deze voor je aanpassen naar de juiste gegevens en als het nodig is we deze aanvullen.

3. Recht op vergetelheid
Met dit recht is het zo, dat je bij ons kunt aanvragen dat wij alle persoonsgegevens die we van jou hebben wissen. Hier zitten wel mogelijk gevolgen aan, dat wordt verderop uitgelegd.

4. Recht op dataportabiliteit
Hiermee kun je van ons een export vragen van jouw persoonsgegevens of vragen dat wij dit aan een ander bedrijf overdragen.

5. Recht op beperking van de verwerking
Hiermee kun je aanvragen of wij minder van jouw persoonsgegevens verwerken dan we nu doen.

6. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Het recht op een menselijke blik bij besluiten.

7. Recht van bezwaar
Met dit recht kun je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking die wij doen.

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

De koppeling van jouw naam, adres, IP adres, email adres, bankgegevens en Minecraft account is nodig bij aankopen die je bij ons in de shop doet. We zijn voor de belasting verplicht te registreren wat we aan wie verkopen, daarnaast moeten we deze gegevens gebruiken om te zorgen dat jouw aankoop op de juiste naam komt te staan.

IP adres in combinatie met Minecraft accounts hebben we nodig voor moderatie op de server. We moeten kunnen controleren of iemand alt accounts gebruikt en zo serverregels overtreed.

Inlogtijden en hoe lang je op een game bent gebruiken wij voor capaciteitsmanagement. Dit is een moeilijk woord voor dat wij willen weten hoe druk het op welke tijd het in welke game is, zodat we kunnen zorgen dat de servers het aan kunnen.

Foto's verwerken wij in principe niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor welke afbeeldingen en foto's je upload naar onze systemen. Op verzoek kunnen we ze wel verwijderen, maar inhoudelijk doen we er niets mee.

Wat is onze bewaartermijn?
We zijn wettelijk verplicht om gegevens 10 jaar te bewaren omdat onze server valt onder het leveren van elektronische- en telecommunicatiediensten.

Wat is de procedure om je recht uit te oefenen en wat zijn de gevolgen?
Ook hierbij splitsen we het weer uit in de verschillende delen van de nieuwe wet. Voor alle delen geldt dat wij alleen verzoeken behandelen waarbij de aanvrager middels een kopie ID zijn of haar identiteit kan bevestigen. Gezien de gevoeligheid van de informatie is dit noodzakelijk. Na vaststelling van de identiteit, middels kopie ID, kan het zijn dat we om extra informatie vragen als er twijfel is over de echtheid. De kopie ID en de antwoorden op extra vragen zullen direct na afhandeling van het verzoek vernietigd worden. Stuur nooit ongevraagd jouw kopie ID op, doe dit alleen op ons verzoek en duidelijk na overleg met ons via email, niet via een andere weg!! LET OP! Je kunt verzoeken alleen doen voor informatie die valt onder persoonsgegevens!
Daarnaast: Wil je iets met de gegevens van aankopen in de shop? Maak dan een account daar aan, koppel jouw Minecraft account en vervolgens kun je zelf hier jouw aanvraag regelen. Deze zaken worden niet behandeld via het email adres!

1. Recht op inzage
Met deze procedure kun je bij ons jouw persoonsgegevens opvragen. Nadat jouw identiteit is vastgesteld krijg je van ons een zip met alle data waar je om vraagt, welke is versleuteld met een wachtwoord. Het wachtwoord krijg je van ons per sms op je mobiele nummer. Na het versturen verwijderen wij dit zipje aan onze kant. Na ontvangst ben je zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je hebt ontvangen. Je kunt dus niet een lijst met wat je allemaal aangekocht hebt opvragen of je ban geschiedenis.

2. Recht op rectificatie en aanvulling
Klopt bijvoorbeeld jouw (email) adres niet meer in ons systeem? Start dan deze procedure en wij zullen het waar nodig aanpassen.

3. Recht op vergetelheid
Je kunt bij ons aanvragen dat wij al jouw persoonsgegevens wissen. Deze aanvraag heeft ook directe gevolgen voor bijvoorbeeld jouw lobby level. Deze zullen we dan moeten resetten, net als statistieken, voortgang, eigendom van plots etc. Het is hiermee niet mogelijk om onder een (permanente) ban uit te komen! Je kunt bijvoorbeeld wel heel specifiek vragen of wij al jouw Forum posts verwijderen of je Forum account.

4. Recht op dataportabiliteit
Deze procedure verloopt hetzelfde als met het recht op inzage. Mocht je willen dat wij jouw gegevens overdragen aan een andere partij, dien je dit duidelijk bij de aanvraag aan te geven.

5. Recht op beperking van de verwerking
Als je deze aanvraag doet, en je hebt bijvoorbeeld shop aankopen, heeft dat bijvoorbeeld als gevolg dat dingen die je hebt opgebouwd zoals lobby level, verwijderd moeten worden. Het is voor ons technisch niet mogelijk om niet te registeren vanaf welk IP adres je met welk account inlogt. We moeten namelijk wel de verbinding tussen onze server en jouw game kunnen maken en daarbij is dit nodig.

6. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij gebruiken geen systemen voor geautomatiseerde besluitvorming. Automatische bans door de server zijn geen persoonsgegevens, hiervoor kun je gewoon een ban appeal aanmaken op dit Forum.

7. Recht van bezwaar
Wil je niet dat wij bijvoorbeeld IP adressen van jou verwerken? Dan is dat technisch niet mogelijk, omdat je anders niet op de server kunt komen. Als je deze procedure start kan dit als gevolg hebben dat wij al het verkeer van jouw IP adres moeten blokkeren. Mocht je dit recht willen uitoefenen zullen wij daar uiteraard aan meewerken, maar dat kan dus betekenen dat je geen gebruik meer kunt maken van onze diensten.

Voor het starten van een procedure dien je contact op te nemen via het email adres team@mazemine.com. Voor andere vragen kun je hier niet terecht.